Service

  • Godkännande av repanläggningar och lekplatser
  • Utlåtande om träd
  • Årlig inspektion av högrepanläggningar
  • Underhållsarbeten
  • Utbildning av guider
  • Skogspedagogiska project
  • Besiktning av säkerhetsutrustning för hög höjd.

 

„Oberoende av vilket yrke det handlar om så är ett redskap för framgång lusten till hantverket.“ Irene Joliot-Curie