Upplevelse- och äventyrslekplats

Den stora skillnaden mellan våra lekplatser och konventionella lekplatser är framförallt att vi så långt det är möjligt inkluderar befintliga träd i leken. Att gestalta en lekplats MED naturen är för oss en hjärtefråga!
Vår byggteknik med och på träden gör att vi kan skapa naturnära lek, där rörlighet, kroppsmedvetenhet och självsäkerhet utvecklas och stärks. Träden måste alltså inte fällas för att skapa plats för en lekplats! Vår trädskonande byggteknik gör att man varken behöver fälla träd, rensa marken eller bygga fundament för klätterställningar.
Om det inte skulle finnas några träd på platsen, så sätter vi upp master av lokalt virke, som vi sedan fixerar våra klätteranläggningar på. Vi bygger också lekplatser för mindre barn, sand- och vattenlekplatser, gungsystem, fjädergungor med figurer i helträ, lekstugor och ziplines.

"Naturen måste kännas." - Alexander von Humboldt