Specialträdfällningar

Står ert träd för nära huset eller har det helt enkelt blivit för stort? Då kan vi hjälpa er. Genom att ta ner trädet med repteknik kan vi lösa ert trädproblem kostnadseffektivt och på minsta yta.
Vi hjälper er också om t.ex. en tall behöver gallras från dött material, grenar som har brutits av pga snölast eller om en trädkrona behöver glesas ut så att sol och luft kan nå grenarna.

„Den enda världen där man kann vara sig själv är naturen.“ – Boris Leonidowitsch Pasternak